Konkurs – projekt biletu do Muzeum PK

20 lat temu 9 czerwca 2004 r. Zarządzeniem Rektora nr 21 powołano do działania Muzeum Politechniki Krakowskiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Muzeum PK ogłasza konkurs na projekt biletu wstępu, dla studentów wszystkich wydziałów PK. Konkurs wpisuje się również w działania pre – jubileuszowe, do których Muzeum PK zostało zobowiązane. W przyszłym roku czeka nas bowiem wspólne święto obchodów 80- lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Autor grafiki: Velizar Dinić-Lari.
Ze zbiorów Muzeum PK.

Konkurs ma formułę jednoetapową.
Proces składania prac konkursowych:

  • Przygotuj prototyp (więcej informacji na temat formy prototypu w regulaminie), a następnie opakowanie i kopertę. W opakowaniu umieść prototyp pracy konkursowej i kopertę. Koperta musi zawierać Twoją Kartę Indentyfikacyjną. Do karty identyfikacyjnej należy dołączyć kopię legitymacji studenckiej Politechniki Krakowskiej.

    Uwaga: opakowanie jak i koperta muszą być zaklejone i opisane BILET-KONKURS- MUZEUM PK – 2024 oraz oznakowane numerem rozpoznawczym nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej przez samego uczestnika.
  • Przygotuj wersję elektroniczną swojej pracy, która powinna zostać wysłana na adres muzeum@pk.edu.pl. Temat jak i nazwa pliku powinna zawierać taki sam podpis jak opakowanie i koperta (BILET-KONKURS- MUZEUM PK – 2024 oraz oznakowane tym samym numerem rozpoznawczym nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej przez samego uczestnika).


*Opakowanie pracy konkursowej, koperta i wersja elektroniczna nie może być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Komisję Konkursową.

Obowiązujące w pracy konkursowej dane informacyjne i pliki graficzne do pobrania w załącznikach:


Logo Politechniki KrakowskiejNa laureatów konkursu czekają nagrody finansowe:

  • za zajęcie I miejsca 1 700 złotych brutto
  • za zajęcie II miejsca 1 200 złotych brutto
  • za zajęcie III miejsca 700 zł brutto
  • za zajęcie wyróżnienia 400 zł brutto

oraz prezentacja na wystawie w Muzeum PK.

Prace można zgłaszać indywidulanie lub zespołowo.

Ostateczny termin składania prac konkursowych: 15.10.2024 r., do godziny 12:00, w Muzeum Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków.

Pytania w sprawie konkursu można przesyłać na adres e-mail: muzeum@pk.edu.pl. Koniecznie z dopiskiem w temacie wiadomości: BILET – KONKURS.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.