ZESZYT HISTORYCZNY MUZEUM PK NR 3

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem, trzecim numerem Zeszytów Historycznych Muzeum PK. W zeszycie znajdziecie Państwo artykuły poświęcone: osobie Profesora Kazimierza Sokalskiego, Rektora PK w latach 1965 – 1968, rozwojowi komputeryzacji na Politechnice Krakowskiej oraz współczesnym tendencjom w muzealnictwie.  W trudnym czasie pracy zdalnej, kiedy znaczna część społeczeństwa skazana jest na kontakt ze światem za pomocą komunikatorów internetowych, artykuł o rozwoju komputeryzacji nabiera zupełnie innego wymiaru.

Prof. Kazimierz Sokalski – Rektor Politechniki Krakowskiej
• Komputeryzacja na PK • Współczesne muzealnictwo