OBECNIE PREZENTOWANE WYSTAWY W BUDYNKU DAWNEGO ARESZTU

Obecnie Muzeum prezentuje następujące ekspozycje:

PARTER:


1. Korytarz to:

miejsce informacji  o dziedzictwie miejsca Politechniki Krakowskiej 
(koszary przy ul. Warszawskiej 24 i budynek dawnego aresztu);

2. Sala Rady Muzeum:

Wystawa retrospektywna działalności Muzeum

Przedstawia dotychczasową działalność wydawniczą i wystawienniczą.

3. Hol to mini ekspozycja:

Źródła Politechniki w Krakowie.

4. Sala Audio-wizualna.

Wystawa czasowa Skazane na Piękno, wystawę można oglądać od 12 marca do 15 czerwca 2024 r.

PIĘTRO:


1. Biblioteka muzealna:

„W czasoprzestrzeni”

2. Sala tradycji akademickiej to:

wystawa stała (poczet Rektorów oraz pamiątki akademickie z początków powstawania uczelni) oraz

  • Historyczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej.
  • Pierwsze 50lat PK.

3. Wystawa Politechnika jest Kobietą, prezentująca pierwsze studentki najstarszych Wydziałów Politechnicznych (Architektury, Inżynierii Lądowo-Wodnej i Komunikacji), zlokalizowana w trzech celach.

4. Spacerniak

tu zlokalizowano następujące ekspozycje:

zmienne:
Studenci i  pracownicy Politechniki Krakowskiej dla Twierdzy Kraków.

Mini ekspozycja stała poświęcona T. Kościuszce.

Ponadto dla zwiedzających na parterze przygotowano animacje filmową:  Od Tadeusza Kościuszki do Politechniki Krakowskiej.

Muzeum wyposażono w  windę, która daje możliwość zwiedzania piętra również osobom z niepełnosprawnościami.